برچسب » مدیرکل راه آهن

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است
11 ماه قبل
مدیرکل راه آهن استان خراسان رضوی:

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است

نصیری ورگ گفت: سازمان‌های اداری و محیط کار می‌توانند الگویی برای جامعه باشند و مراجعه‌کنندگان با مشاهده یک محیط کار سالم می‌توانند این فرهنگ را نشر بدهند.