برچسب » مدیر منفعل

پوستر/ فضای سازی باطل و مدیران منفعل
3 هفته قبل

پوستر/ فضای سازی باطل و مدیران منفعل

پوستر سناریوی دشمن برای منفعل سازی مدیران با فضاسازی باطل منتشر شد.