برچسب » مدیر منفعل

پوستر/ فضای سازی باطل و مدیران منفعل
8 ماه قبل

پوستر/ فضای سازی باطل و مدیران منفعل

پوستر سناریوی دشمن برای منفعل سازی مدیران با فضاسازی باطل منتشر شد.