برچسب » مدیر کل آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

اجرای واجب الهی در محیط کارمندی تاثیرات مثبتی دارد
11 ماه قبل
مدیر کل آب و فاضلاب استان خراسان رضوی:

اجرای واجب الهی در محیط کارمندی تاثیرات مثبتی دارد

علوی گفت: با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از جامعه در محیط کارمندی هستند، اجرای واجب الهی عفاف و عفاف تاثیرات مثبتی در محیط کار و جامعه خواهد داشت.