برچسب » مطالبه گری

برگزاری کمیته اجتماعی الگوهای برتر
5 ماه قبل

برگزاری کمیته اجتماعی الگوهای برتر

کمیته اجتماعی الگوهای برتر در جهت هم اندیشی و انتقال تجربیات موفق مطالبه‌گری برگزار شد.

راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی
11 ماه قبل

راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی

جلسه راه‌اندازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردمی در عرصه‌های تخصصی در فرمانداری مشهد برگزار کرد.