برچسب » معاونت اجتماعی

مسائل بر زمین مانده را با همکاری دستگاه‌ها حل می‌کنیم
1 سال قبل
معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی:

مسائل بر زمین مانده را با همکاری دستگاه‌ها حل می‌کنیم

باغبان گفت: موضوعات و مسائل مهم بر زمین مانده که نیاز به تشریک مساعی دستگاه ها و هماهنگی و پیگیری دارد در قالب کارگروه‌های مختلف در سطح استان و شهرستان‌ها راه اندازی شده است.