برچسب » معاون رسانه، فرهنگسازی و آموزش ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی

درسنامه اختصاصی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شد
1 سال قبل
معاون رسانه، فرهنگسازی و آموزش ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی:

درسنامه اختصاصی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شد

سالاری گفت: درسنامه اختصاصی امر به معروف و نهی از منکر را برگرفته از آیات، روایات و نظرات بزرگان برای ارائه در ۶ ساعت کلاس آموزشی تهیه و چاپ شد.