برچسب » معروف گستری

سخنرانی امام جماعت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با موضوع رسانه، معروف گستری و منکر زدایی
9 ماه قبل

سخنرانی امام جماعت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با موضوع رسانه، معروف گستری و منکر زدایی

امام جماعت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با موضوع رسانه، معروف گستری و منکر زدایی سخنرانی کرد.