برچسب » منصوره رنجبر

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد
6 ماه قبل

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد

دبیر ستاد امر به معروف استان با توجه به ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف، موجبات بازگشت پرستار مطالبه گر مشهدی به محل کار در همان جایگاه قبلی را فراهم نمودند.