برچسب » مهدیه مشهد

برگزاری دومین مرحله گردهمایی روسای ۱۰۰ هیئات مذهبی مشهد
10 ماه قبل

برگزاری دومین مرحله گردهمایی روسای ۱۰۰ هیئات مذهبی مشهد

گردهمایی روسای ۱۰۰ هیئت مذهبی مشهد در محل مهدیه مشهد برگزار شد.