برچسب » مهدیه مشهد

برگزاری دومین مرحله گردهمایی روسای ۱۰۰ هیئات مذهبی مشهد
1 سال قبل

برگزاری دومین مرحله گردهمایی روسای ۱۰۰ هیئات مذهبی مشهد

گردهمایی روسای ۱۰۰ هیئت مذهبی مشهد در محل مهدیه مشهد برگزار شد.