برچسب » مهندسی فرهنگ

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر حافظ حیات جامعه
1 سال قبل
معاون علمی و مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی:

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر حافظ حیات جامعه

اسماعیل زاده گفت: حیات هر جامعه‌ای به فرهنگ آن بستگی دارد. پس ملت‌ها وظیفه دارند که برای ادامه‌ی حیات انسانی و تکامل معنوی خویش‌، محیط زیست فرهنگی خود را مهندسی و مدیریت کنند.