برچسب » واجب

کتاب «واجب فراموش شده»
11 ماه قبل

کتاب «واجب فراموش شده»

کتاب «واجب فراموش شده» سیری موضوعی از بیانات مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است.