برچسب » پارک علم وفناوری

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
5 ماه قبل

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.