برچسب » پرستار

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد
10 ماه قبل

حمایت از آمران به معروف در خراسان رضوی جنبه عملی پیدا کرد

دبیر ستاد امر به معروف استان با توجه به ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف، موجبات بازگشت پرستار مطالبه گر مشهدی به محل کار در همان جایگاه قبلی را فراهم نمودند.