برچسب » چادر

برگزاری مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب
2 هفته قبل

برگزاری مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب

مسابقه ضبط بهترین دلگویه صوتی خطاب با چادر یا حجاب به همت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی برگزار شد.