برچسب » چسب مشهد

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر کارخانجات استان
5 ماه قبل

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر کارخانجات استان

اهدای احکام شورای امر به معروف ونهی از منکر کارخانجات استان با همکاری شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت های صنعتی خراسان رضوی انجام شد.