برچسب » کارخانجات استان

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر کارخانجات استان
5 ماه قبل

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر کارخانجات استان

جلسه اهدای احکام شورای امر به معروف و نهی از منکر کارخانجات استان با حضور دبیر ستاد استان برگزار شد.