برچسب » کارمند برتر

تقدیر از بانوان کارمند با محوریت حجاب برتر
9 ماه قبل

تقدیر از بانوان کارمند با محوریت حجاب برتر

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از بانوان کارمند دارای حجاب برتر تقدیر کرد.