برچسب » کاسب امین

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد
9 ماه قبل

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تایباد

تجلیل از کاسبان امین و دعوت کننده به امر به معروف ونهی از منکر شهرستان تایباد به منظور ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در کسبه و بازاریان انجام گرفت.