برچسب » کتابچه قانون

کتابچه قانون حمایت و دستور العمل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر
1 سال قبل
با مشارکت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اداره کل کتابخانه های خراسان رضوی منتشر شد

کتابچه قانون حمایت و دستور العمل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر

کتابچه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر و دستوراالعمل اجرایی آن به انضمام وظایف دستگاه های اجرایی عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکراستان خراسان رضوی با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان طراحی و در تیراژ هزار نسخه منتشر شد.