برچسب » گام دوم انقلاب

نشست تخصصی تبیین گام دوم انقلاب اسلامی در سازمان همیاری شهرداری ها
8 ماه قبل

نشست تخصصی تبیین گام دوم انقلاب اسلامی در سازمان همیاری شهرداری ها

نشست تخصصی تبیین گام دوم انقلاب اسلامی در سازمان همیاری شهرداری ها در خصوص عمومی سازی و آشنایی کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با منویات مقام معظم رهبری برگزار شد.