محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند
6 ساعت قبل

محیط کار سالم، امنیت روانی کارمندان و خانواده‌ها را تضمین می‌کند

باخرد گفت: محیط کار سالم، نه تنها منجر به امنیت روانی برای کارمندان آقا و خانم بلکه باعث اطمینان همسران آن‌ها از محیط کار می شود.

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است
7 ساعت قبل

سالم سازی محیط کار یک الگوی فرهنگی برای جامعه است

نصیری ورگ گفت: سازمان‌های اداری و محیط کار می‌توانند الگویی برای جامعه باشند و مراجعه‌کنندگان با مشاهده یک محیط کار سالم می‌توانند این فرهنگ را نشر بدهند.

برگزاری جلسه شورای امر به معروف در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی
10 ساعت قبل

برگزاری جلسه شورای امر به معروف در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی

جلسه شورای امر به معروف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی به منظور اجرای بهینه برنامه ها در چهار حوزه آموزش، اجتماعی، فرهنگ و رسانه خانواده و حجاب برگزار شد.

عناوین اصلی