دسته بندی: آموزش

مربی آموزش امربه‌معروف گفت: اجرای فریضتین همان بی‌تفاوت زدایی از فعالیت‌های مردم در عرصه‌های گوناگون جامعه است و آمران به معروف در این حوزه نقش مؤثری دارند.
سه‌شنبه 29 خرداد 1403
مربی آموزش امربه‌معروف گفت: اجرای فریضتین همان بی‌تفاوت زدایی از فعالیت‌های مردم در عرصه‌های گوناگون جامعه است و آمران به معروف در این حوزه نقش مؤثری دارند.
سه‌شنبه 29 خرداد 1403
چهارشنبه 23 خرداد 1403
چهارشنبه 23 خرداد 1403
مدیر آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: یافتن علت ترس و تردید، افزایش خلوص نیت و مشخص‌کردن اهداف روزانه، از جمله راه‌ها برای افزایش مهارت است.
یک‌شنبه 20 خرداد 1403

در سلسله جلسات آموزشی مطرح شد:

مدیر آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: اگر معنای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و حدود آن برای مردم روشن شود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرین‌ترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه‌های تعامل اجتماعی، همین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است.
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403
کارشناس آموزش معاونت رسانه، فرهنگی و آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: یکی از مهم‌ترین روش‌ها جهت تبیین فریضتین در سطح جامعه برای اقشار مختلف، فراگرفتن آموزش‌های تخصصی ویژه مربیانی است که قصد دارند در این میدان حضور پیدا کنند و فعالیت داشته باشند.
یک‌شنبه 13 خرداد 1403
کارشناس آموزش معاونت رسانه، فرهنگی و آموزش ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: انسان برای رفع تمام نیازهایش ملزم به ایجاد ارتباط با سایر افراد است.
شنبه 12 خرداد 1403

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.