دسته بندی: مجموعه های غیر حاکمیتی

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر رشتخوار گفت: جامعه امروزی برای رسیدن به رشد اخلاقی و دینی بیشتر از هر زمان دیگری به اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیاز دارند.
سه‌شنبه 16 آبان 1402

رئیس ستاد امربه‌معروف رشتخوار:

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر رشتخوار گفت: جامعه امروزی برای رسیدن به رشد اخلاقی و دینی بیشتر از هر زمان دیگری به اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیاز دارند.
سه‌شنبه 16 آبان 1402

معاون اجتماعی و دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی:

معاون اجتماعی و دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی، گفت: تشکیل شوراهای امربه‌معروف در کلیه مجموعه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی الزامی است و در رفع و کاهش مشکلات جامعه تأثیرگذار و دارای اهمیت می‌باشد.
دوشنبه 08 آبان 1402

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.