دسته بندی: شعب ویژه حمایت آمران

مدیر نیروهای مسلح و قوه قضائیه ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: گروه‌های جهادی از وکلا تشکیل شده که در حوزه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌صورت رایگان و افتخاری وکالت آمران به معروف و ناهیان از منکر را به عهده می‌گیرند.
شنبه 29 اردیبهشت 1403
مدیر نیروهای مسلح و قوه قضائیه ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: گروه‌های جهادی از وکلا تشکیل شده که در حوزه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌صورت رایگان و افتخاری وکالت آمران به معروف و ناهیان از منکر را به عهده می‌گیرند.
شنبه 29 اردیبهشت 1403
مدیر نیروهای مسلح و قوه قضائیه ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۳۰ پرونده با موضوع حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ستاد استان تشکیل شده است.
سه‌شنبه 03 بهمن 1402
مدیر نیروهای مسلح و قوه قضائیه ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قوه قضائیه را مکلف کرده که شعب ویژه برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکیل دهد.
یک‌شنبه 05 آذر 1402

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.