دسته بندی: تشکل ها مطالبه گری

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: سامانه نظارت و مطالبه‌گری «سو» باهدف گسترش حیطه‌ی نظارت دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و در این سامانه از بدنه‌ی عظیم نظارتی مردم در راستای یاری رساندن به انجام بهتر وظایف ادارات متولی در موضوعات متعدد استفاده می‌شود.
دوشنبه 08 آبان 1402

دبیر ستاد امربه‌معروف خراسان رضوی:

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: سامانه نظارت و مطالبه‌گری «سو» باهدف گسترش حیطه‌ی نظارت دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و در این سامانه از بدنه‌ی عظیم نظارتی مردم در راستای یاری رساندن به انجام بهتر وظایف ادارات متولی در موضوعات متعدد استفاده می‌شود.
دوشنبه 08 آبان 1402

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.