دسته بندی: دستگاه های حاکمیتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: یکی از اقدامات مهم این اداره کل بحث هوشمندسازی و هدفمندسازی وصول مالیات است که در رأس آن مبارزه با فرار مالیاتی از موقعیت‌های سازمان قرار گرفته و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یک بازوی کمکی در فرارهای مالیاتی به این اداره کل کمک می‌کند.
شنبه 04 آذر 1402
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: یکی از اقدامات مهم این اداره کل بحث هوشمندسازی و هدفمندسازی وصول مالیات است که در رأس آن مبارزه با فرار مالیاتی از موقعیت‌های سازمان قرار گرفته و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یک بازوی کمکی در فرارهای مالیاتی به این اداره کل کمک می‌کند.
شنبه 04 آذر 1402

در جلسه شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شد؛

کارشناس رسانه و روابط‌عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: تقویت سواد رسانه در برهه کنونی که دشمن برای ترویج منکر و کم‌رنگ جلوه‌دادن معروف در جوامع اسلامی به‌ویژه کشورمان، از جنگ نرم و ابزار رسانه استفاده می‌کند، امری ضروری است.
سه‌شنبه 16 آبان 1402

رئیس ستاد امربه‌معروف رشتخوار:

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر رشتخوار گفت: جامعه امروزی برای رسیدن به رشد اخلاقی و دینی بیشتر از هر زمان دیگری به اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیاز دارند.
سه‌شنبه 16 آبان 1402

معاون اجتماعی و دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی:

معاون اجتماعی و دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی، گفت: تشکیل شوراهای امربه‌معروف در کلیه مجموعه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی الزامی است و در رفع و کاهش مشکلات جامعه تأثیرگذار و دارای اهمیت می‌باشد.
دوشنبه 08 آبان 1402

تمامی حقوق این سایت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی محفوظ است.